Çoğumuz farklı tartışma ortamlarında Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ya da popüler alt alanı Derin Öğrenme (Deep Learning) için en iyi dilin (genelde buna bir de en iyi ML kütüphanesi tartışmaları eklenmektedir) hangisi olduğu konusunda çeşitli tartışmalara denk gelmişizdir. Henüz gelmemişseniz çok heveslenmeyin yakında denk geleceksinizdir. Bu soruya verilecek en doğru cevap bence “duruma göre değişir” olabilir. Ayrıca Elon Musk’ın 2 Şubat 2020’de attığı tweet bunun güzel bir göstergesi oldu.

Bu noktada bu konuda daha fazla laf kalabalığı yapmak yerine bu yazıda neler bulabileceğinize geçeceğim. Yazının bölümleri:

1. Giriş

Özellikle üretim aşamasında düşük gecikme süreli/yakın gerçek zamanlı modeller kullanmak istediğinizde karşınıza bir kaç sorun çıkmaktadır. Karşılaşılan en kritik sorunların başında Python‘da yaşanan (yanlış anlaşılması dilin daha farklı bir iddiası yok) hız/gecikme sorunları ve çoklu işlem/iş parçacığı kullanımı (nesnelere erişimde Global Interpreter Lock tarafından kısıtlanan hususları kastediyorum) kaynaklı sorunların geldiğini düşünüyorum. Bu noktada C++ gibi bir dilin getireceği bazı kolaylıkları kullanmak isteyebilirsiniz. İleride bu noktada ONNX, TensorRT gibi kütüphanelerin nasıl işe dahil edilebileceğini açıklayan yazılar yazmayı düşünüyorum. Ama bu yazıda PyTorch tarafından geliştiricilere sağlanan ve öğrenme eğrisi çok da dik olmayan LibTorch kütüphanesinden bahsedeceğim. Giriş niteliğindeki bu yazıyı tensör işlemleri, çıkarım (inference) yapma ve bir modeli sıfırdan C++’da oluşturmayı/eğitmeyi anlatan ayrı yazılar takip edecek.

LibTorch kütüphanesi PyTorch 1.0 versiyonu ile hayatımıza giren PyTorch‘un C++ API‘sidir. Facebook tarafından hem araştırma hem de üretimde kullanılmaktadır. Python tarafında kullanılan tüm özellikler aşağı yukarı C++ API‘sinde de bulunmaktadır. Ancak biraz geriden de gelse genelde 1 versiyon farkla PyTorch‘da kullanılan özeliklerin C++ API‘sine eklendiğini gözlemliyorum. Kendi dokümantasyonunda bu özelliği “beta” olarak değerlendirmemiz gerektiği ve PyTorch‘un Python arayüzünün daha stabil olduğu konuları vurgulanmaktadır. Ancak ben uzun bir süredir kullanıyorum ve önemli hiçbir sorun yaşamadığımı belirtmek isterim.

Peki LibTorch bize neler sunuyor:

 • Makine öğrenmesi modelleri tanımlamak için bir arayüz (Python’da torch.nn.Module karşılığı),
 • En yaygın modüller (evrişim, yinelemeli ağlar, yığın normalleştirme vb.) için standart bir kütüphane,
 • Eniyileme API (SGD, Adam vb.),
 • Veri setlerini ve veri iletim hatlarınızı temsil eden ve CPU çekirdeklerinde paralel işleme kabiliyeti,
 • Modellerin otomatik olarak GPU’da paralelleştirme kabiliyeti (torch.nn.parallel.DataParallel),
 • C++ modellerini kolayca Python’da kullanabilme,
 • TorchScript JIT derleyici kullanımı,
 • ATen (temel tensör arayüzü) ve Autograd API (hesaplamalı çizge üzerinde otomatik olarak gradyanları hesaplayan API) sunmaktadır.

Sunduğu bileşenlerin listesine ve tanımlarına dokümantasyonundan ulaşabilirsiniz.

2. Kullanım Senaryoları

Peki C++’da LibTorch kullanım senaryoları neler olabilir?

 • Bence öncelikle üretim aşamasında tamamen Python‘da geliştirilmiş, eğitilmiş ve kaydedilmiş modelin (jit scripted/traced) okunup doğrudan çıkarım işlemi yapılabilir. Bu arada çoklu işlem/iş parçacığı kullanımı, düşük gecikme süresi gibi avantajları kullanabilirsiniz. Bu yazı dizisinin 3. yazısında doğrudan çıkarım için kullanımı ele alacağım. Elbette o yazıda farklı karşılaştırmalar bulabileceksiniz.
 • Model sıfırdan C++ da oluşturulabilir/eğitilebilir. Yazı dizisinin 4. yazısında modeli C++‘da modeli sıfırdan yazıp eğiteceğim.
 • PyTorch üzerinde kendi eklentilerinizi yazabilirsiniz.

3. Kurulum

Kurulum konusunda iki seçenek söz konusudur:

 1. Derlenmiş kütüphaneyi indirmek:

  1. Bağlantıya tıklayın.

  2. Önce Stable linkine, daha sonra kullandığınız işletim sistemi linkine, daha sonra LibTorch linkine, ardından C++/Java linkine tıklayıp son olarak GPU için CUDA versiyon linkine eğer sadece CPU kullanacaksanız None linkine tıklayıp gelen dosya bağlantısı indirip dilediğiniz bir dizine içeriğini kopyalayın.

   Derlenmiş kütüphaneyi indirmek

 2. Kaynak kodundan derlemek: Biraz zahmetli olabilir (aslında epey zahmetli oluyor). Ama kişisel olarak benim tercihim bu seçenektir. GitHub reposunu klonlayıp gerekli adımları uygulayın (Bu bölüm çok uzamaması için ben atlıyorum ama ileride bir yazıyı buna ayırabilirim).

4. Hello LibTorch

Benim bu yazı dizisinde anlatacaklarım Linux işletim sisteminde geliştirme editörü olarak Clion ve cmake aracını kullanmayı içerecek ama kendi işletim sisteminiz ve derleme aracınıza aynı işlem maddelerini aktarabilirsiniz. Hadi başlayalım ve öncelik bir CMakeLists.txt isimli bir dosya oluşturup aşağıdaki içeriği ekleyelim:

cmake_minimum_required(VERSION 3.17) #cmake versiyonu en düşük 3.0 olduğu sürece mevcut cmake kurulumunuzu kullanabilirsiniz
project(libtorchHelloWorld)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)

find_package(Torch 1.7.0 REQUIRED) # Şu anda mevcut sürüm 1.7.0 farklı bir versiyon kullanırsanız burayı düzeltmelisiniz
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TORCH_CXX_FLAGS}")

add_executable(libtorchHelloWorld main.cpp) 
target_link_libraries(libtorchHelloWorld ${TORCH_LIBRARIES})

Artık main.cpp içerisinde kaynak kodlarımızı ekleyelim:

#include <iostream>
#include <torch/torch.h>

int main() {
  torch::Tensor randTensor = torch::rand({2, 3});
  
  std::cout << "Hello LibTorch\n" << "Torch Tensor: " << randTensor << "\n";
}

Ve derleme çıktılarını içerisinde barındıracak bir dizin oluşturup içerisinde derlemeyi başlatalım (-DCMAKE_PREFIX_PATH=/absolute/path/libtorch ile belirttiğiniz yol kurulum bölümündeki içeriği kopyaladığınız dizin olmalı):

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -DCMAKE_PREFIX_PATH=/absolute/path/libtorch ..
$ cmake --build . --config Debug

Artık derlenen dosyamızı çalıştırıp Hello World klasiğini yerine getirelim:

$ ./libtorchHelloWorld
Hello Libtorch
Torch Tensor: 0.6147 0.6752 0.8963
 0.5627 0.4836 0.5589
[ CPUFloatType{2,3} ]

Şimdi şu kısacık uygulamaya bakarak API’ye biraz yakından bakalım. İlk olarak torch/torch.h başlık dosyası LibTorch‘un tüm diğer başlık dosyalarını içeren torch/all.h başlık dosyasını içerir:

#pragma once

#include <torch/all.h>

#ifdef TORCH_API_INCLUDE_EXTENSION_H
#include <torch/extension.h>

#endif // defined(TORCH_API_INCLUDE_EXTENSION_H)

torch/all.h başlık dosyasını incelersek gerekli tüm başlık dosyalarına sahip olduğumuzu görürüz. Bu nokta da torch/torch.h başlık dosyasından başka bir başlık dosyasına ihtiyacımız olmadığını görmüş olduk:

#pragma once

#include <torch/cuda.h>
#include <torch/data.h>
#include <torch/enum.h>
#include <torch/jit.h>
#include <torch/nn.h>
#include <torch/optim.h>
#include <torch/serialize.h>
#include <torch/types.h>
#include <torch/utils.h>
#include <torch/autograd.h>

Aslında bir ipucu olarak PyTorch kullanırken kullandığınız . operatörünü :: ile değiştirdiğinizde çoğunlukla C++ API için geçerli bir kod yazmış olursunuz dersem çok da yanıltıcı olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla main fonksiyonu içerisinde tanımladığımız randTensor isimli değişken Python API‘den alışık olduğumuz torch.tensor sınıfının bir örneğidir. Daha sonra bu sınıfı daha ayrıntılı inceleyeceğim.

	torch::Tensor randTensor = torch::rand({2, 3});

Yukarıdaki kod ile torch isim alanı içerisinde tanımlı rand fonksiyonun farklı yüklemelerinden birisini kullanarak 2, 3 şekline sahip rastgele değerlerle doldurulmuş bir tensor elde etmiş oluyoruz.

	std::cout << "Hello LibTorch\n" << "Torch Tensor: " << randTensor << "\n";

Yukarıdaki kod satırındaysa randTensor << operatörünün sağ operandı olduğunda at isim alanı (bu isim alanı LibTorch ve PyTorch tarafından kullanılan temel tensör kütüphanesi olan ATen kütüphanesini içermektedir) içerisindeki print fonksiyonunu çağırır ve standart çıktıya tensör verisini, veri tipini ve şeklini yazdırır. torch::Tensor sınıfının aynı Python API da olduğu sağladığı çok fazla şey var. Ama onlar bir sonraki yazıda yer alacak. Bu yazının sonuna ulaştık. Bu yazıyı giriş bölümünde de belirttiğim gibi bir dizi yazı takip edecek. Yeni bölümleri yazdıktan sonra bu yazının altına bağlantılarını ekleyeceğim.

Dizinin diğer yazıları:

 1. C++ Derin Öğrenme-2 Pytorch C++ API LibTorch Tensör İşlemleri

 2. C++ Derin Öğrenme-3 Pytorch C++ API LibTorch Modelleri Çalıştırma